Automatisering

Meten is weten. Dat geldt ook voor de gang van zaken binnen rioleringen en rioolsystemen. Het automatiseren van rioolstelsels en de daarbij behorende systemen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er gegevens beschikbaar zijn om inzicht te krijgen in de werking van het rioolstelsel. Naar aanleiding hiervan worden overzichtelijke rapportages gemaakt zodat beslissingen voor de toekomst kunnen worden gemaakt.


 

Partners

  •  InnBlue B.V.

    Wij ontwikkelen tastbare producten en diensten en bieden ondersteuning bij projecten. Dit op het gebied van water- en afvalwatertechnologie.