Afvalwaterbehandeling

Schoon oppervlaktewater is van vitaal belang voor mens en natuur. De behandeling van afvalwater (afvalwater zuiveren) vormt hierin een essentiële schakel. Samen met waterschappen en industrie proberen specialsten de emissie van verontreinigingen te beperken. Vaak gaat het over duurzame en innovatieve oplossingen voorzien van toekomstwaarde, zodat ook generaties na ons over schoon water beschikken. Immers huishoudens en bedrijven produceren dagelijks grote hoeveelheden afvalwater. Vroeger vormde dit afvalwater het grootste risico voor de volksgezondheid. Door riolering en afvalwaterbehandeling is dit risico tegenwoordig flink gereduceerd.

Behalve de mens profiteert ook de natuur van schoon oppervlaktewater. De verwijdering van de meststoffen stikstof en fosfaat heeft de kwaliteit van het oppervlaktewater zichtbaar verbeterd. Hier vindt u de bedrijven die zich hebben gespecialiseerd op dit zeer belangrijke onderwerp.


 

Partners

  •  InnBlue B.V.

    Wij ontwikkelen tastbare producten en diensten en bieden ondersteuning bij projecten. Dit op het gebied van water- en afvalwatertechnologie.