Aanleg IBA's

Een eenvoudige vorm van een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) is de septische put, in Nederland vaak septic tank of IBA genoemd. Het is een waterdichte bak waarop de binnenriolering van een huis is aangesloten.
In de IBA installatie wordt sanitair afvalwater afkomstig van toiletten, douche en bad gezuiverd door bezinking. De bezinkbare delen van de vloeistof gescheiden door de zwaartekracht. Dit bezonken materiaal is een voedingsstof voor bacteriën. Deze maken een deel van het bezonken materiaal vloeibaar en verwijderen het daarna. Het inerte en niet verwijderde bezonken materiaal moet na een tijd geruimd worden door een ruimingsfirma.

In Nederland en België wordt in principe alle afvalwater via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) afgevoerd en daar gezuiverd. Daar waar geen rioolaansluiting mogelijk is, meestal in het buitengebied vanwege de grote afstanden, is een septische put of IBA (van minimaal 6 m3) noodzakelijk. Bedrijven die in de aanleg van IBA’s zijn gespecialiseerd vindt u hieronder!


 

Partners

  •  InnBlue B.V.

    Wij ontwikkelen tastbare producten en diensten en bieden ondersteuning bij projecten. Dit op het gebied van water- en afvalwatertechnologie.