Aanleg bergbezinkbassins

Een bergbezinkbassin is een grote ondergrondse kelder waar overtollig rioolwater tijdelijk kan worden geborgen (en gedeeltelijk gezuiverd) zodat het niet in het open water terechtkomt.
Een rioolstelsel kan door omstandigheden een overmaat aan afvalwater en regenwater aangeboden krijgen. In die gevallen vindt overstort van rioolwater plaats op het oppervlaktewater (open water zoals grote vijvers, rivieren, kanalen e.d.). Omdat overstortwater vervuilt, mag jaarlijks maar een beperkt aantal keren worden overgestort.

Om de vervuiling door overstort te minimaliseren worden vóór de overstorten bergbezinkbassins gebouwd; een grote ondergrondse kelders die het teveel aan water tijdelijk bergen en het zo laten bezinken. Moet dan tóch nog worden overgestort, omdat zelfs het bergbezinkbassin nog te klein blijkt, dan stort alleen het bovenste deel van het water over en dat deel is het minst vervuild.
Door de bouw van bergbezinkbassins neemt het aantal overstorten op open water af, wat de waterkwaliteit van het open water duidelijk ten goede komt.
Een ander voordeel van bergbezinkbassins is dat er geen noodzaak meer is een duur gescheiden rioolstelsel te leggen voor rioolwater en regenwater.

Specialistische bedrijven die deze bassins construeren en aanleggen vindt u hieronder!


 

Partners

  •  InnBlue B.V.

    Wij ontwikkelen tastbare producten en diensten en bieden ondersteuning bij projecten. Dit op het gebied van water- en afvalwatertechnologie.