Zoeterwoude: Het riool leeft!

21 mei 2018 20:34 uur

Het gemeentehuis van Zoeterwoude verandert van 22 mei t/m 25 mei in een rioolcentrum. Het Nederlands Watermuseum komt in deze periode met de tentoonstelling “Het riool leeft” naar Zoeterwoude.

Deze informatieve en educatieve tentoonstelling voor jong en oud is verrassend, speels en interactief. Zo kunnen bezoekers een rijdende camera besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of wateroverlast oplossen met een computersimulatie.

Heftige regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Dit komt door de klimaatverandering. Daarom is het belangrijk om het riool beter te leren kennen. De tentoonstelling laat stapsgewijs zien hoe het rioolsysteem werkt, wat deze te bieden heeft, maar ook wat de beperkingen van het riool zijn. Als we weten hoe het riool werkt, kunnen we hier bewust mee omgaan en wateroverlast verminderen.

Gemeente Zoeterwoude helpt inwoners bij bewust rioolgebruik. De gemeente vervangt dit jaar in verschillende wijken het riool. Hierbij wordt een aparte riool aangelegd voor schoon hemelwater. Bewoners van deze wijken kunnen met de regenpijp kosteloos aangesloten worden op het nieuwe riool. Zo wordt het vuilwaterriool minder belast en kans op wateroverlast verminderd. Inwoners kunnen ook een gesubsidieerde regenton aanschaffen om regenwater op te vangen. Bron: alphensnieuwsblad.nl 18-5-18