ZLTO: waterschap, communiceer vanuit boer

14 juni 2015 07:18 uur
Waterschappen doen er goed aan problemen van boeren en tuinders meer als uitgangspunt van hun handelen en communicatie te maken. Dat stelt ZLTO-adviseur Michael van der Schoot in een interview in vakblad Het Waterschap.
Van der Schoot voert veel gesprekken met boeren en ervaart dat het weinig effectief is om hen te vertellen dat iets moet omdat dat nou eenmaal het beleid is of in het projectplan staat.
‘In het verleden zijn veel problemen technologisch aangepakt’, stelt hij. ‘Maar nu moeten we winst zien te halen op sociaal gebied.’ Om die reden adviseert hij waterschappen te communiceren vanuit de problemen van de boer of tuinder. ‘Als je vanuit de simpele vraag begint welke problemen de boer in zijn bedrijfsvoering heeft, heb je al snel een luisterend oor.’ Bron: nieuweoogst.nu 11 juni 2015.