‘Zelfzwemmende microbots’ reinigen vervuild afvalwater

17 april 2016 07:57 uur

Nanotechnologie kan de oplossing blijken voor het vervuilingsprobleem waar industrie de wereld mee heeft opgezadeld. Industrieel afvalwater kan worden gezuiverd met geavanceerde ‘microbots’, minuscule robots die niet dikker zijn dan een mensenhaar.
Industriële activiteit veroorzaakt vervuiling met zware metalen, zoals lood, arsenicum, kwik, cadmium en chroom. Die vervuiling vormt een bedreiging voor mens, dier en milieu. Schoonmaken van vervuild water, installaties of terreinen bezorgt overheden en autoriteiten in toenemende mate hoofdbrekens. Bron: Foodlog 13 april 2016. Lees verder>>>>