Zeeuws zuiveringsslib Evides niet meer naar de stort

18 november 2015 08:21 uur

Waterschap Scheldestromen verwerkt voortaan het zuiveringsslib van Evides. Het waterbedrijf Evides bracht het slib tot nu toe altijd naar de stort, maar er is een duurzamere verwerkingsmethode.

Dat maakt het Waterschap Scheldestromen bekend. Het zuiveringsslib van Evides’ afvalwaterzuivering op het Industrieterrein Sloe in Vlissingen wordt voortaan door het waterschap verwerkt op de rioolwaterzuivering Walcheren. Dit bespaart kosten en maakt het mogelijk energie uit het slib te winnen.

In de huidige situatie voert Evides het zuiveringsslib van naar een stortplaats. De stortkosten zijn hoog. Bovendien is storten van slib niet duurzaam. Het vergisten van zuiveringsslib uit het afvalwater levert biogas op, dat kan worden omgezet in elektriciteit. Het vergisten van 7,5 miljoen kilo nat slib op de rioolwaterzuivering Walcheren levert jaarlijks 30.000 kubieke meter biogas op. Dat komt volgens het waterschap overeen met ongeveer 50.000 kilowattuur. Bron: Duurzaam Bedrijfsleven.nl 16-11-2015. Lees verder>>>>