Zeeuws waterschap wil 29,4 miljoen investeren in waterbeheer

04 november 2018 21:33 uur

In 2019 wil waterschap Scheldestromen flink investeren in het waterbeheer en de veiligheid tegen overstromingen. Dat blijkt uit de begroting die het dagelijks bestuur afgelopen week presenteerde. Het geplande investeringsvolume bedraagt ruim 29 miljoen euro en de lastendrukstijging is 2,5 procent. De algemene vergadering van het waterschap moet zich nog over de ingediende begroting uitspreken.

Het waterschap heeft voor het komende jaar tal van investeringen op de rol staan. Zo heeft het een bedrag van 9,7 miljoen euro begroot voor de realisatie van een nieuw gemaal bij Paal, in de buurt van de Kruispolder (gemeente Hulst). De uitbreiding van de gemaalcapaciteit en verschillende aanvullende maatregelen zijn volgens het waterschap nodig omdat het watersysteem in het gebied Campen niet optimaal functioneert. Verder blijft ook de beschikbaarheid van voldoende zoet water de komende jaren een speerpunt van het waterschap, evenals de veiligheid tegen overstromingen. De dijkversterking in Hansweert neemt ook een prominenten plaats in de begroting in. Daarvoor zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Bron: waterforum.net 2-11-18 Lees verder>>>>