Zaltbommel: Drugslab richt voor 2 ton schade aan in riool; eigenaar aansprakelijk

05 juli 2018 19:39 uur

De gemeente Zaltbommel gaat de schade die is aangericht door een drugslab aan de Veilingweg in Zaltbommel verhalen op de eigenaar. De bodem en het riool nabij het drugslaboratorium zijn verontreinigd en beschadigd door de lozing van schadelijke stoffen.

Een toezichthouder vond in de nabije omgeving van het drugslab op 16 april verschillende vloeistoffen op de bodem. Ook waren er stoffen geloosd. Uit een eerste oriënterend bodemonderzoek dat in opdracht van de gemeente Zaltbommel is uitgevoerd, blijkt dat de bodem is verontreinigd.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat de omvang van de verontreiniging is. De gemeente zegt alle kosten te zullen verhalen op de eigenaar.

Rioolschade

Door de lozing van sterke, zure vloeistoffen is het 4 jaar oude riool over een lengte van 470 meter zwaar aangetast. De gemeente schat dat de schade rond de 200.000 euro bedraagt. Ook hiervoor wordt de eigenaar aansprakelijk gesteld.

Als de kosten niet kunnen worden verhaald, komen die ten laste van de algemene bedrijfsreserve van de gemeente Zaltbommel. ‘Deze verontreiniging en schade zijn sowieso al niet te tolereren, maar helemaal niet dat de samenleving voor de kosten ervan opdraait’, zegt burgemeester Rehwinkel in een schriftelijke reactie.