Zaans Medisch Centrum bouwt duurzaam

03 december 2015 07:44 uur

Op woensdag 2 december 2015 ondertekende het Zaans Medisch Centrum een contract met Pharmafilter voor het bouwen van een Pharmafilter-systeem. Met dit systeem kan het ziekenhuis zijn ziekenhuisafval en afvalwater op een duurzame en milieuvriendelijke wijze verwerken.  De implementatie van Pharmafilter in het nieuwe ZMC is in nauwe samenwerking met de Alliantie nieuwbouw Zaans Medisch Centrum (ontwikkelcombinatie Vitaal Zorg Vast en ZMC) tot stand gekomen.
Het Zaans Medisch Centrum is het eerste ziekenhuis in Noord-Holland en het vijfde ziekenhuis van Nederland dat deze techniek en nieuwe werkwijze gaat toepassen.

Hoe werkt het
Het Pharmafilter-systeem bestaat uit vermalers die worden geplaatst op diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Deze vermalers zijn via de riolering gekoppeld aan een zuiveringsinstallatie op het buitenterrein van het ziekenhuis. In de vermalers kunnen medewerkers onder andere biologisch afbreekbare po’s en urinalen, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel deponeren. Het ziekenhuisafval wordt door de installatie voor een groot deel op biologische wijze afgebroken met als restproduct biogas en een sterk gereduceerd percentage restafval. Het afvalwater, onder meer afkomstig uit keukens, douches en toiletten, komt terecht in de Pharmafilter-installatie. Daar worden schadelijke stoffen als medicijnresten en giftige cytostatica (kankermedicatie) uit het water gefilterd en geoxideerd. Het gezuiverde schone water zal het Zaans Medisch Centrum hergebruiken voor onder andere het doorspoelen van de toiletten en de vermalers.

Duurzaamheid
Met de komst van Pharmafilter investeert Zaans Medisch Centrum in haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-ambitie om een bijdrage te leveren aan duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen. Daarnaast draagt het Pharmafilter-systeem bij aan een veiliger patiëntenzorg. Door gebruik te maken van disposable po’s wordt de kans op de verspreiding van micro-organismen vele malen kleiner. De po’s hoeven bovendien niet langer in de bedpanspoeler te worden gereinigd,  hetgeen verpleegkundigen tijd en energie bespaart.

Bouwmanager ZMC Erik Roodenburg: “”Met  Pharmafilter krijgt het ZMC een ingenieus waterzuiveringssysteem waarmee het ziekenhuis een grote stap zet naar een duurzame toekomst voor patiënt, omgeving en ziekenhuis””. Op woensdag 2 december 2015 ondertekende het Zaans Medisch Centrum een contract met Pharmafilter voor het bouwen van een Pharmafilter-systeem. Bron: persbericht Zaans Medisch Centrum – Wed, 02 Dec 2015.