Woudrichem: 29 februari inloopsessie maatregelenpakket wateroverlast

17 februari 2016 08:02 uur

Wilt u weten welke maatregelen de gemeente Woudrichem en Waterschap Rivierenland willen nemen om wateroverlast in de toekomst te beperken? Bezoek dan de inloopbijeenkomst die we op maandagavond 29 februari tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis organiseren.

Tijdens de bijeenkomst presenteren gemeente en waterschap de maatregelen die Woudrichem meer klimaatbestendig maakt. Het maatregelenpakket is gebaseerd op onderzoek dat de afgelopen maanden is gedaan naar het functioneren van de riolering, inrichting van de openbare ruimte en het watersysteem bij hevige neerslag. Onderzoek waarin we de input van inwoners nadrukkelijk mee hebben genomen. Dat heeft geresulteerd in maatregelen in het watersysteem, aan het rioleringsysteem of in de inrichting van de openbare ruimte; maatregelen die overlast in de toekomst moeten beperken. Voor een aantal locaties zijn vooralsnog onderzoeksmaatregelen geformuleerd, bijvoorbeeld wanneer het probleem te complex is en een oplossing niet direct voor handen is.

Planning

Op 29 februari presenteren we het concept maatregelenpakket aan de inwoners. Daarna wordt het maatregelenpakket ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van het waterschap en de gemeente. De gemeenteraad bespreekt het maatregelenpakket op 1 maart en neemt op 22 maart definitief een besluit. Op 29 april staat het onderwerp op de agenda van het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Bron: Waterschap Rivierenland 15 februari 2016.