WML past pipe cracking toe in Simpelveld

28 juni 2014 07:15 uur

Op 27 juni hebben Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Heijmans een ‘sleufloze techniek’, pipe cracking, in de praktijk toegepast op de Keverberg in Simpelveld. Het gaat om een techniek waarbij sanering en vernieuwing van de waterleiding ondergronds kan plaatsvinden via de bestaande leidingen. Op plekken waar deze techniek kan worden toegepast, zijn grootschalige wegopbrekingen niet nodig. Dat voorkomt overlast voor de omgeving, bespaart tijd en kosten.

Demosessie pipe cracking Keverberg in Simpelveld
Vernieuwend in de drinkwatersector 
WML is de drinkwaterleverancier voor Limburg en heeft Heijmans in 2011 benaderd mee te denken om de zogenoemde sleufloze technieken te kunnen gaan toepassen in drinkwaterleidingen. Dit heeft geleid tot een innovatief proces met verschillende mogelijkheden voor sleufloos saneren, waarvan pipe cracking er één is. Bij pipe cracking wordt de nieuwe leiding aan de hand van een zogenoemde snijkop, die is bevestigd aan de voorkant van de nieuwe buis, door de oude leidingen getrokken. Met deze techniek wordt de bestaande leiding gekraakt om ruimte te maken voor een nieuwe leiding. In de bouwwereld wordt deze techniek al toegepast, maar voor de drinkwatersector is dit een vernieuwende wijze van saneren.

Demonstratie van nieuwe techniek
Eind vorig jaar hebben wij in samenwerking met Heijmans een eerste proeftraject uitgevoerd in de gemeente Beek. Op basis van deze eerste ervaringen met pipe cracking is een nieuw proeftraject geselecteerd in de gemeente Simpelveld. Op de Keverberg werd vandaag een stap verder gegaan. Bij dit traject hadden we onder andere te maken met een aantal huisaansluitingen. Voor ons en Heijmans een goed moment om de mate van hinder voor de klanten te toetsen. Met de klanten die het betrof is voor en tijdens de werkzaamheden veelvuldig contact geweest. Verder bood dit project de mogelijkheid om deze sleufloze techniek aan een geselecteerde groep te demonstreren en te experimenteren met een andere machine en snijkop.

Waarborgen kwaliteit en levering Limburgs drinkwater 
Op basis van de uitkomsten van het proeftraject Keverberg, wordt bepaald of pipe cracking één van de standaard saneringsmethoden wordt die WML gaat toepassen bij het vernieuwen van haar leidingnetwerk. Deze nieuwe sleufloze techniek(en) biedt ons de mogelijkheid om de verwachte saneringspiek, die door de  ‘bouwpiek’ na de oorlog is ontstaan, op een efficiënte en effectieve wijze de baas te zijn. Waardoor wij de levering en de kwaliteit van het Limburgse drinkwater kan waarborgen tegen een acceptabele prijs voor onze klanten.  Bron: WML 27 juni 2014