Wijdemeren: Geld voor proef baggeren Loosdrechtse Plassen

07 juni 2015 06:54 uur

De jaarrekening 2014 van de gemeente Wijdemeren sluit met een positief resultaat van circa 1,3 miljoen euro.  Wethouder Frijdal: ‘Als de raad akkoord gaat, kan het college dankzij het positieve resultaat een aantal extra projecten oppakken, zoals een pilot voor de Loosdrechtse baggerproblematiek, het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek en het aanpakken van een aantal verkeersonveilige situaties.’

Positief saldo
Het positieve resultaat is ondermeer te danken aan de gladheidsbestrijding die in 2014 vanwege het zachte weer bijna 100.000 euro goedkoper was. Als gevolg van de historisch lage rente waren de rentelasten ruim 100.000 euro lager dan begroot en ook de personeelslasten vielen vorig jaar 200.000 euro lager uit. Bij ongeveer 700.000 euro gaat het om projecten die doorlopen in 2015.

Extra projecten
Het college stelt de raad voor ongeveer 250.000 euro in de algemene reserve storten. De algemene reserve komt hierdoor te staan op 5,7 miljoen euro. Daarnaast is het de wens om de financiële ruimte die overblijft te reserveren voor een aantal projecten. Zo wil het college in 2015 samen met provincie, waterschap, plassenschap, buurgemeenten, omwonenden en het bedrijfsleven starten met een proefproject voor de aanpak van het baggerprobleem op de Loosdrechtse Plassen. Daarnaast is er de ambitie om dit jaar een woonbehoefteonderzoek te laten uitvoeren. De uitkomsten zullen de basis zijn voor de nieuwe gemeentelijke woonvisie. Ook reserveert het college 100.000 euro voor de financiële risico’s bij de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein. Hetzelfde bedrag houdt het college beschikbaar voor projecten ter verbetering van de top 13 verkeersonveilige situaties in Wijdemeren.

De commissie Bestuur en Middelen behandelt de jaarrekening 2014 op donderdag 18 juni. De besluitvorming in de gemeenteraad is op donderdag 2 juli 2015. Bron: gemeente Wijdemeren.