Wijdemeren: College wil riolering voor laatste niet-aangesloten woningen

10 juni 2019 17:22 uur

Het college van Wijdemeren stelt de gemeenteraad voor om een krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen om de laatste vijf niet-aangesloten woningen binnen de gemeente op riolering aan te kunnen sluiten. De woningen liggen aan het Googpad in Nederhorst den Berg en het Bergse Pad in Ankeveen.

Duurzame ambities

Tussen 2006 en 2008 zijn vrijwel alle (recreatie)woningen en woonboten in de buitengebieden van de gemeente op het riool aangesloten. Ook voor het Googpad en het Bergse Pad is gezocht naar alternatieven voor de huidige septictanks. Deze alternatieven bleken niet uitvoerbaar of minder duurzaam.

Het college wil de betreffende woningen nu alsnog laten aansluiten op het riool. De woningen liggen in een kwetsbaar natuurgebied. Lozing van afvalwater op het oppervlaktewater is vanwege de Wet Milieubeheer en onze duurzame ambities niet langer toegestaan en gewenst.

Drukrioolsysteem

Bedoeling is om de woningen via een drukrioolsysteem aan te sluiten op het bestaande riool aan de Machineweg. Om dit te realiseren vraagt het college een bedrag van 150.000 euro aan de gemeenteraad. De nieuwe riolering draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en is de meest duurzame maatregel voor het afvoeren van afvalwater. De gemeenteraad beslist in haar vergadering van donderdag 11 juli over de kredietaanvraag. Bron: wijdemeren.nl 6-6-19