Wijchen: wees alert bij hoosbuien

07 november 2015 08:42 uur

Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regenval in de zomer. In de nacht van 30 en 31 augustus hadden inwoners van de regio Nijmegen te maken met zeer hevige regen- en hagelbuien. In Wijchen ontstond op verschillende plaatsen hinder door water op straat en door water in tuinen en in huizen.

Bij hevige regenval kan het riool overvol raken en komt het water op straat te staan. Meestal is dit binnen een uur weer weg. De gemeente Wijchen werkt aan een klimaatbestendige openbare ruimte. De gemeente zorgt voor een goed werkende riolering. En zij richten openbare wegen en terreinen zo in dat het regenwater zo veel mogelijk in de bodem kan zakken. Daardoor wordt wateroverlast op straat bij hevige regenval beperkt.

Wat kunt u zelf doen

Ook u kunt meehelpen. Het winterklaar maken van de tuin is een goed moment om daar eens bij stil te staan. Veel tuinen zijn steeds vaker en meer betegeld. Hierdoor kan het water de bodem niet in, maar loopt het naar de straat of de buren. Door bijvoorbeeld naast het terras een border of grindstrook te maken, kan het water van het terras sneller in de grond zakken. Ook gras zorgt ervoor dat er minder water blijft staan bij hevige regenbuien. In de folder ‘Regenwater; gebruik het in de tuin’ van Rioned leest u wat u kunt doen. Bron: gemeente Wijchen.