Wetterskip Fryslân Plaatst 35.000 Zonnepanelen op Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)

16 juli 2018 05:33 uur

Wetterskip Fryslân gaat in 2019 zonnepanelen op een aantal van haar rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) plaatsen.

De realisatie van de circa 35.000 zonnepanelen kost 15 miljoen euro en draagt voor 17% bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap.

De CO2-uitstoot wordt hiermee met 13% gereduceerd. Wetterskip Fryslân streeft ernaar om in 2020 in totaal 40 procent van haar energiebehoefte duurzaam op te wekken.

‘Met onze klimaatdoelstelling dragen we bij aan de vermindering van fossiele CO2-emissie’, zegt Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Met de plaatsing van de zonnepanelen en de realisatie van de duurzame slibverwerking in Heerenveen en Leeuwarden, waarover in april al een positief besluit werd genomen, maken we een grote stap in de goede richting.’ Bron: stichtingmilieunet.nl 13-7-18 Lees verder>>>>