Wetterskip Fryslân legt natuuroever en nieuwe persleiding aan langs De Lyts

25 januari 2015 08:51 uur

Twee werken in één keer uitgevoerd in Rottevalle

Wetterskip Fryslân is onlangs gestart met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs De Lyts bij Rottevalle. In hetzelfde gebied vervangt Wetterskip Fryslân de komende tijd de rioolpersleiding. Door de werkzaamheden gecombineerd uit te voeren, hebben de landeigenaren maar één keer overlast en is er een kostenbesparing.

De circa vier kilometer natuurlijkvriendelijke oever legt het waterschap volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) aan langs De Lyts en in het op te heffen poldertje De Boppeste. Met de aanleg van de oever en het verbreden van de watergangen, voldoet het gebied tussen Drachten en Rottevalle aan de veiligheidsnormen. Het gebied is beter beschermd tegen overstromingen en er kan meer water worden afgevoerd. Door de realisatie van KRW-oevers en extra waterberging vervalt het poldertje De Boppeste. Voortaan stroomt deze polder vrij af op De Lyts. De verwachting is dat de werkzaamheden deze zomer klaar zijn.

Daarnaast legt Wetterskip Fryslân een circa 4 kilometer lange nieuwe persleiding aan die het afvalwater transporteert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Drachten. Reden voor de aanleg van de nieuwe persleiding is dat de bestaande leiding oud en broos is en er is een aantal keren een leidingbreuk geweest. De verwachting is dat ook deze werkzaamheden rond de zomer klaar zijn.

Kosten

De totale kosten van het project bedragen 1,3 miljoen euro. De provincie Fryslân geeft een subsidie van 380.000 euro voor het KRW-natuuronderdeel. Gemeente Smallingerland draagt 100.000 euro bij aan de uitvoering van de recreatieve voorzieningen in het nieuwe gebied aan de zuidkant van Rottevalle. Dit onderdeel sluit aan bij de dorpsvisie van Rottevalle. Wetterskip Fryslân realiseert hier een uitkijkpunt met vogelscherm en legt een blotevoetenpad en een wandelpad langs het terrein aan. Het grootste gedeelte dit gebied aan de zuidkant van het dorp blijft overigens in stand voor de weidevogels. Bron: Wetterskip Fryslan 22-01-2015..