Wetterskip Fryslân laat slib voordelig en duurzaam verwerken

25 september 2016 19:06 uur

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) uit Moerdijk verwerkt vanaf 2017 al het zuiveringsslib van NVDO’s Lidbedrijf Wetterskip Fryslân. SNB gaat per jaar ongeveer 63.000 ton slibkoek verwerken. Dit restproduct blijft over na de zuivering van afvalwater in de 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Fryslân. Door het samenwerkingscontract met de nieuwe slibverwerker bespaart het waterschap de komende vijf jaar bijna 2 miljoen euro.

Vanuit de 28 rioolwaterzuiveringen wordt het ingedikte slib met tankauto’s (en van de eilanden per schip) naar de centrale slibontwateringsinstallatie (SOI) van Wetterskip Fryslân in Heerenveen gebracht. Daar wordt nog zoveel mogelijk water uit het slib geperst. Er blijven dan slibkoeken over die voor 23 procent uit droge stof en voor 77 procent uit water bestaan. Vrachtwagens brengen deze slibkoeken vanaf 1 januari 2017 naar SNB voor de verdere verwerking. Lees verder>>>>