Wetterskip Fryslân laat slib voordelig en duurzaam in Noord-Brabant verwerken

07 september 2016 16:23 uur

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) uit Moerdijk verwerkt vanaf 2017 al het zuiveringsslib van Wetterskip Fryslân. SNB gaat per jaar ongeveer 63.000 ton slibkoek verwerken. Dit restproduct blijft over na de zuivering van afvalwater in de 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Fryslân. Door het samenwerkingscontract met de nieuwe slibverwerker bespaart het waterschap de komende vijf jaar bijna 2 miljoen euro.

Vanuit de 28 rioolwaterzuiveringen wordt het ingedikte slib met tankauto’s (en van de eilanden per schip) naar de centrale slibontwateringsinstallatie (SOI) van Wetterskip Fryslân in Heerenveen gebracht. Daar wordt nog zoveel mogelijk water uit het slib geperst. Er blijven dan slibkoeken over die voor 23 procent uit droge stof en voor 77 procent uit water bestaan. Vrachtwagens brengen deze slibkoeken vanaf 1 januari 2017 naar SNB voor de verdere verwerking.

SNB verwerkt zuiveringsslib van waterschappen en bedrijven. Het slib wordt gedroogd en daarna verbrand. Een deel van de verbrandingsenergie wordt gebruikt voor de slibdroging, het restant van de energie voor de elektriciteitsproductie en enkele neveninstallaties.

Duurzame verwerking

‘Wetterskip Fryslân had in de aanbestedingsprocedure een aantal duurzaamheidswensen opgenomen’, aldus Oeds Bijlsma, secretaris-directeur Wetterskip Fryslân. Met de nieuwe eindverwerker komt er een einde aan het drogen van slib met aardgas. Bijlsma hierover: ‘SNB verwerkt het slib namelijk door het drogen én verbranden te combineren in een van de grootste en milieuvriendelijkste installaties van Europa’.

SNB start medio 2018 met het terugwinnen van fosfaat uit de asresten van de verbranding. Hiermee wordt 95 procent van de hoeveelheid fosfaat in het slib teruggewonnen. Fosfaat is belangrijk voor de voedselproductie. De verwachting is dat er over 50 tot 100 jaar een tekort aan fosfaat in de wereld zal ontstaan.

Bron:Wetterskip Fryslân – Wed, 07 Sep 2016.