Westvoorne: Stop rioolverstopping

17 juni 2015 07:35 uur

Gebruik afvalbak

We komen met regelmaat ongewenste voorwerpen tegen in het riool: wegwerpdoekjes, hygiënische verbanden, vetresten en soms cement. Dat kost veel geld, uw geld. We kunnen alle problemen voorkomen door de afvalbak te gebruiken.

Kosten

Iedere inwoner betaalt uiteindelijk mee aan foute lozingen. Wanneer die ongewenste voorwerpen in het toilet of kolk komen, veroorzaken ze forse rioolverstoppingen en pompstoringen. Dit kost de gemeente Westvoorne ca. 28.000,00 euro per jaar. Ook waterschap Hollandse Delta maakt extra kosten om deze ongewenste artikelen te verwijderen. Alle gemeentes en waterschappen in Nederland kampen met dezelfde problemen. Landelijk is de schade door deze ‘foute’ lozingen totaal ca. 30 miljoen euro per jaar. Uiteindelijk worden de reinigingskosten doorberekend in de belastingen van de gemeente en het waterschap.

Verwarrende en onduidelijke etikettering reinigingsdoekjes

Reinigingsdoekjes worden steeds meer gebruikt voor hygiënisch gebruik, gezichtsreiniging en het schoonmaken van sanitair, vloer, meubel of bril. Deze doekjes zijn niet afbreekbaar en mogen niet door het toilet worden gespoeld. Op de verpakkingen staat lang niet altijd dat de doekjes na gebruik in de vuilnisbak moeten. Veel billendoekjes of zogenaamd vochtig toiletpapier vermeldt zelfs -vaak ten onrechte- dat de doekjes door het toilet kunnen. De pompproblemen en verstoppingen tonen het tegendeel.

Hygiënische verbanden in vuilnisbak

Andere artikelen die we onder niet-afbreekbaar-afval rekenen zijn hygiënisch verbanden, zoals tampons en inlegkruisjes. Ook deze veroorzaken vastgelopen pompen. De doekjes en hygiënische verbanden horen bij het restafval. We bevelen sterk aan om een afvalbak in elke toiletruimte van woningen, kantoren, restaurants en campings te plaatsen. Voor openbare toiletruimtes heeft de gemeente stickers om de juiste weggooimethode voor doekjes en verbanden te begeleiden. Deze zijn op het gemeentehuis verkrijgbaar.

Vet

Een andere oorzaak van rioolverstoppingen en pompstoringen is bak- en frituurvet. Dit vet stolt in de leiding en blokkeert uiteindelijk de gehele rioolafvoer. Ter voorkoming moeten de vetresten met keukenpapier uit de bak- en braadpannen verwijderd worden en in bij het restafval gedumpt worden. Gebruikt frituurvet kan u bij de milieustraat en bij sommige supermarkten brengen. Hiervoor staan speciale containers.

Spoelcement en ander bouwafval

Het is onvoorstelbaar -maar het komt helaas ook voor- dat er cementresten en ander bouwafval in het riool komen, vaak via de kolken. Deze resten worden hard in de riolering en beperken de rioolafvoer. We hebben een geval gehad dat een kolkafvoer voor 80% dicht zat en er grote plassen bleven staan. Deze afvoer was niet meer te ontstoppen en werd vervangen. De reparatiekosten zijn, afhankelijk van de lengte en bereikbaarheid van de buis, tussen de 1500,- en 5000,- euro. Uw geld. Bedankt buurman! Gelukkig komen dit soort lozingen sporadisch voor.

Schadeveroorzaker betaalt

Bij de lozing van cementresten doet de gemeente aangifte. Als er duidelijkheid is, zal de reparatie van het riool bij de veroorzaker verhaald worden. Ook bij regelmatige overlast door doekjes vindt er een onderzoek plaats naar de lozingslocatie. De kosten worden vervolgens bij de veroorzaker in rekening gebracht.

Bron: gemeente Westvoorne.