Westvoorne: Regenwater niet meer door vuilwaterriool

12 september 2019 10:42 uur

Ons klimaat verandert, dat merken we in ons dagelijks leven. Hitterecords volgen elkaar op. Maar ook stevige regenbuien komen steeds vaker voor en dit zorgt juist voor meer wateroverlast. De gemeente Westvoorne gaat daarom vanaf 16 september in drie straten in Rockanje het regenwater afkoppelen van het vuilwaterriool. Hiermee wil de gemeente het openbare gebied verder verduurzamen.

Minder schoon water door het riool
Bij veel wegen en woningen stroomt het regenwater nog steeds weg via regenpijpen en putjes naar het vuilwaterriool. Het riool voert het water weer af naar de rioolwaterzuivering. Onnodig, want regenwater is schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien ontstaan er problemen als het riool te veel regenwater tegelijk moet verwerken. Dan kan het zelfs voorkomen dat er overgestort wordt in de sloot.

Afkoppelen 
De gemeente Westvoorne heeft daarom aannemer Lindeloof de opdracht gegeven om vanaf 16 september in de drie straten Weyerland, Vroonweerde, en Tiendweerde het regenwater te scheiden van het vuilwaterriool. Naast de bestaande riolering wordt een apart regenwaterriool aangelegd. De straatputten worden op dit nieuwe riool aangesloten. Het regenwater wordt via het nieuwe riool rechtstreeks afgevoerd naar de singel en gaat dus niet meer langs de zuivering. Efficiënt en duurzaam! De gemeente start met de drie straten in Rockanje en zal de komende jaren op meerdere plekken in de gemeente het regenwater gaan scheiden van het vuilwaterriool.

Wat kan je zelf doen?
Je kunt zelf ook je steentje bijdragen om wateroverlast te voorkomen en tegelijkertijd je eigen huis en tuin klimaatbestendiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan een regenton om het water op te vangen of meer groen en minder tegels in de tuin waardoor het water in de grond kan zakken. Als er een regenwaterriool in de straat is aangelegd, kan je je eigen regenwaterafvoer hierop aansluiten. Kijk voor meer tips eens op https://www.huisjeboompjebeter.nl/.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden aan het riool starten op 16 september en zullen zeven weken in beslag nemen. Zolang de werkzaamheden duren is er geen doorgaand verkeer mogelijk in het Weyerland. Op de plek waar op dat moment de rioolwerkzaamheden plaats vinden wordt de straat afgesloten voor verkeer. De weg blijft wel open voor fietsers en voetgangers. De woningen blijven ook bereikbaar. Bron: westvoorne.nl 11-9-19