Heemskerk: Werkzaamheden aanleg nieuw rioolgemaal Ritsaertlaan

16 augustus 2014 20:06 uur

Vanaf maandag 18 augustus starten de werkzaamheden voor het plaatsen van een nieuw rioolgemaal aan de Ritsaertlaan. Dit gemaal komt in de plaats van het rioolgemaal op het gemeentelijke opslagterrein Tolhek, dat aan renovatie toe is. Omdat nog onduidelijk is wat de bestemming van dit terrein gaat worden, wordt het nieuwe rioolgemaal aangelegd aan de Ritsaertlaan ter hoogte van de toegangsdam van de Kringgroep Kennemerland.

Het rioolgemaal zorgt ervoor dat het huishoudelijk afvalwater van het sportpark Assumburg en een deel van de woningen en bedrijven langs de Communicatieweg wordt afgevoerd. Om dit te realiseren wordt een nieuw riool aangelegd onder het parkeerterrein van sportpark Assumburg en het schelpenpad van de Kringgroep Kennemerland.

Gefaseerde uitvoering

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat de overlast tot een minimum beperkt blijft. Er wordt gestart met de aanleg van de nieuwe riolering. Tijdens deze werkzaamheden blijft de oude riolering gehandhaafd, waardoor de afvoer van het afvalwater gewaarborgd blijft. Nadat het rioolgemaal aan de Ritsaertlaan is geplaatst en functioneert, worden de huisaansluitingen aangesloten op de nieuwe riolering. Vervolgens wordt de oude riolering verwijderd.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind september gereed. Tijdens de werkzaamheden blijven het parkeerterrein en de sportvelden gewoon toegankelijk. Bron: gemeente Heemskerk 12-08-2014.