Werkendam: Maatregelen wateroverlast. inloopavonden vanaf 14 juni

15 juni 2016 07:02 uur

Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met Waterschap Rivierenland gewerkt aan maatregelen om de kans op waterschade bij extreme neerslag te verminderen. Duikers zijn gereinigd of vergroot, op een aantal plaatsen is de capaciteit van het riool vergroot of zijn sloten/greppels opgeschoond en enkele maatwerkoplossingen zijn uitgevoerd. In een jaar hebben we al een aantal maatregelen kunnen uitvoeren in alle kernen.

Sommige maatregelen vragen meer voorbereidingstijd en staan gepland voor later dit jaar en 2017 tot en met 2019. Weer andere moeten we eerst nog verder onderzoeken op haalbaarheid en effectiviteit.

De benodigde miljoenen voor de uitvoering zijn door het college opgenomen in de begroting van de gemeente. In november dit jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast en beslist dan over het benodigde geld voor een aantal grote investeringen. Verhoging van de rioolheffing is tot en met 2018 niet nodig, inflatie uitgezonderd. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft hun deel van het benodigde geld al beschikbaar gesteld.

Verminderen, niet voorkomen

We hebben al veel gedaan, maar we zijn nog niet klaar. Bovendien kunnen we ondanks alle maatregelen overlast niet volledig voorkomen.

Wethouder Matthijs van Oosten: Het watersysteem in Nederland is niet ingericht om zulke extreme hoeveelheden water in korte tijd op te vangen. Dit laat de recente wateroverlast in Oost-Brabant en Limburg maar weer eens zien. Het uiteindelijke doel is om de waterhuishouding in de gemeente Werkendam meer klimaatbestendig te maken. Er zullen echter altijd grenzen blijven aan de hoeveelheid regenwater die de riolering en het watersysteem kunnen verwerken.

Daarom hebben we besloten om voor de zomer van 2016 zandzakken aan te bieden. Mocht er water in de straat komen te staan, kunt u wat gevulde zandzakken voor de deur leggen om water buiten te houden. We realiseren ons dat dit niet altijd een oplossing biedt, maar willen u hiermee tegemoet komen in het vergroten van uw zelfredzaamheid.”

De zandzakken kunt u gratis ophalen en eventueel al vullen op donderdagavond 30 juni tussen 19.00 en 21.00 uur op het milieustation in Hank en de gemeentewerf in Werkendam.

Bron: Gemeente Werkendam – Tue, 14 Jun 2016.