Wereldleiders plassen voor schaarse grondstoffen

22 maart 2014 10:01 uur

De internationale hoogwaardigheidsbekleders die te gast zijn op de Nucleair Security Summit in Den Haag maken allen gebruik van de sanitaire voorzieningen. Gezamenlijk produceren zij tijdens de top zo’n 159 liter urine. De Nederlandse waterschappen kunnen hier schaarse en waardevolle grondstoffen uit halen. Zo dragen de wereldleiders dus ook bij aan innovatieve grondstoffenrecycling!

Waardevolle grondstoffen

Ons afvalwater is goud waard! Het zit namelijk vol schaarse en waardevolle grondstoffen. Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat het afvalwater ook fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. Energie wordt al op grote schaal teruggewonnen uit afvalwater, maar andere grondstoffen worden op dit moment geloosd met het gezuiverde afvalwater.

Meststof

Uit de 159 liter urine die de wereldleiders bij elkaar plassen halen de waterschappen 1,45 kg stikstof of 159 gram fosfor. Deze stoffen kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld 1,2 kg struviet te produceren. Dat is een langzaam oplossende meststof en daardoor uiterst geschikt voor bomen, hagen en grasvlaktes.

De Nederlandse waterschappen

De waterschappen werken samen aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen in de Energie- en Grondstoffenfabriek. Door de afvalwaterketen te verduurzamen realiseren zij hun ambities op het gebied van milieu en klimaat. Op deze manier zijn de waterschappen slim en innovatief bezig en staan zij midden in de maatschappij. Er staan Energie- en grondstoffenfabrieken in o.a . Apeldoorn, Echten, Olburgen, Hengelo, Kampen en Tilburg. Bron: Waterschap Vechtstromen