Weert: Veel interesse herinrichting Keent

30 november 2018 19:08 uur

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente Weert het voornemen om te start met de herinrichting en rioolvervanging van de wijk Keent. Woensdag werden de wijkbewoners bijgepraat in het Keenterhart.

In juli 2017 was er een bewonersavond georganiseerd in het Keenterhart. Op deze avond heeft de gemeente en het ingenieursbureau Jens informatie opgehaald bij de bewoners over wat er speelt en wat verbeterd kan worden aan de openbare ruimte. Vervolgens is een klankbordgroep samengesteld waar bewoners van diverse straten, de gemeente en het buro Jens in waren vertegenwoordigd.

Ontwerp openbaar gebied

De klankbordgroep heeft gezamenlijk de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp van de openbare ruimte. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de parkeerbehoefte en de inrichting van de straten. Ook is aandacht besteed aan de vergroening en biodiversiteit van de wijk. Zo worden er 4 soorten bomen gekapt en komen er 17 andere soorten bomen voor terug. Bron: weertdegekste.nl 28-11-18 Lees verder>>>>