Week van Ons Water 2015 in Goirle

11 april 2015 14:18 uur

Mensen bewuster maken van water, staat in Nederland hoog op de agenda. Gemeenten, waterschappen en andere overheden werken nauw samen om bewoners en bedrijven bewuster te maken van de betekenis en het belang van schoon en veilig water. Op veel plaatsen worden daartoe activiteiten georganiseerd als onderdeel van de landelijke Week van Ons Water. Door mensen op allerlei manieren water te laten zien en ervaren draagt de landelijke actieweek bij aan de vergroting van het bewustzijn van water.  Ook de gemeente Goirle draagt in de editie 2015 van de Week van Ons Water haar steentje bij:

19 april Waterwandeling Goirle

De Goirlese waterwandeling wil wandelaars water laten beleven in de eigen omgeving. Ons water, dat onlosmakelijk is verbonden met Goirle, het omliggende landschap en de geschiedenis. Tijdens de waterwandeling is te zien en te ervaren dat water niet vanzelfsprekend is en vele gezichten heeft. Van natuurlijke stroom tot levensbrenger. Ook de geschiedenis wordt zichtbaar door langs (vergane) menselijke kunstgrepen te wandelen en de invloed van water op de cultuur in het landschap en de gemeenschap te tonen. Trek wel wandelschoenen aan, want een flink deel van de route gaat over onverharde weg.

Vertrektijden: zondag 19 april om 10.30 en om 13.00 uur
Start: bij de brug over de Nieuwe Ley, aan het Kerklaantje te Goirle

24 april Openstelling rioolwaterzuivering Riel

Interessant is ook te zien hoe afvalwater weer wordt gereinigd. Dit kan door de rioolwaterzuivering aan het Zandeind in Riel te bezoeken. Waterschap Brabantse Delta opent er van 10.00 tot 16.00 uur de poorten. Er worden die dag kosteloze rondleidingen verzorgd.

Waterselfie Goirlenaren/Rielenaren

Wat betekent water voor jou? Wat doe jij zelf zoal met water?  En wat doet water met jou? Vereeuwig je zelf door jouw eigen waterselfie op de Facebookpagina van Week van Ons Water te plaatsen. Wie een leuke waterselfie post, maakt kans op een leuke prijs.

Achtergrond informatie over de Week van Ons Water 2015:
Kijk voor meer info op www.weekvanonswater.nl en/of www.onswater.nl Volg de Week van Ons Water op Twitter: @wvow2015

Bron: gemeente Goirle 10-04-2015.