Week van de Circulaire Economie

24 januari 2016 08:35 uur

 

Van 21 tot en met 28 januari is het de Week van de Circulaire Economie. Nederland laat in deze week zien internationaal een voortrekkersrol te hebben in het promoten van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. De waterschappen zijn als ambassadeur betrokken bij ‘Nederland als circulaire hotspot’.

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt en wordt waardevernietiging geminimaliseerd. Prins Carlos de Bourbon de Parme is één van de initiatiefnemers van ‘Nederland als circulaire economie’, een campagne gericht op het positioneren van Nederland als internationaal koploper in de transitie naar een circulaire economie.

NEDERLAND ALS CIRCULAIRE HOTSPOT

Prins Carlos de Bourbon de Parme: “De mensheid wordt geconfronteerd met grote uitdagingen op het gebied van milieu. We zijn nu in de fase dat we realistische en praktische oplossingen moeten vinden. Een circulaire economie biedt ons een routekaart voor systematische verandering naar een nieuw ecologisch, sociaal systeem.”

Diverse organisaties, waaronder de Unie van Waterschappen, delen hun beste voorbeelden van duurzame initiatieven om de circulaire economie een stap dichterbij te brengen.

ENERGIE- EN GRONDSTOFFENFABRIEKEN

De waterschappen beschouwen afvalwater steeds meer als een bron van duurzame energie en grondstoffen. Door toepassing van innovatieve technieken kunnen schaarse stoffen, zoals fosfaat en cellulose, worden teruggewonnen.

De waterschappen zijn daarom onder meer betrokken bij de Green Deal Grondstoffen. Ook zijn de waterschappen gezamenlijk actief binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek.

Meer over de Energie- en Grondstoffenfabriek

Meer over Nederland als circulaire hotspot

Meer over de Week van de Circulaire Economie

 

MEER OVER:

Bron: Unie van Waterchappen.