Website Twents Waternet gelanceerd

14 februari 2015 16:30 uur

Twents Waternet, waar waterschap Vechtstromen ook aan deelneemt, heeft deze week zijn website gelanceerd. www.twentswaternet.nl laat zien hoe onderlinge samenwerking de kosten voor riolering en zuivering van afvalwater kan verminderen. Twents Waternet is een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen en richt zich op kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de afvalwaterketen.

De website bevat actuele informatie over de ontwikkelingen en maatregelen om de kosten van riolering en zuivering van afvalwater beheersbaar te houden. De partners van Twents Waternet streven naar een kostenbesparing van ruim 14 miljoen in 2020. Zij zoeken daarbij naar winstkansen in de vorm van samenwerkingsmogelijkheden en maatregelen. Daarnaast streeft Twents Waternet naar een betere kwaliteit van het afvalwatersysteem en beperking van de kwetsbaarheid. Slimmer samenwerken, efficiëntere werkprocessen en innovatieve oplossingen moeten leiden tot een doelmatig afvalwaterbeheer. Bron Waterschap Veschtstromen.

Meer informatie over Twents Waternet.