WDOD: grondwaterstand op hoge gronden nog lager dan vorig jaar

12 september 2019 10:40 uur

De grondwaterstanden op de hoge gronden in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) zijn nog lager dan vorig jaar. Als gevolg van twee droge zomers achter elkaar staan in deze gebieden de landbouw en natuur onder druk, stelt het waterschap.

De neerslag van de afgelopen weken heeft nauwelijks positief effect gehad op de grondwaterstanden in de droge bieden. Dat zijn het Drents Plateau, de stuwwallen rond Steenwijk en Havelte, de Sallandse Heuvelrug en het gebied rond Ommen.

Het grondwater op de hoge gronden is sterk afhankelijk van neerslag, omdat het waterschap daar geen water kan aanvoeren.

Neerslagtekort
Het neerslagtekort is in de afgelopen periode weer verder toegenomen, schrijft WDOD, dat vaststelt dat in de lage delen van zijn werkgebied de grondwaterstanden normale waarden hebben. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende.

Daar waar mogelijk houdt het waterschap de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen zoveel mogelijk op maximaal peil. Dit met het doel om zoveel mogelijk water vast te houden en de grondwaterstanden positief te beïnvloeden voor landbouw en natuur.

Momenteel draait het waterschap tussen de 40 en 70 procent van de capaciteit voor het aanvoeren van water. Bron: h2owaternetwerk.nl 11-9-19