Wc-papier en rioolslib krijgen tweede leven

10 mei 2014 17:22 uur

Niet alleen het eindproduct, bijvoorbeeld ook te gebruiken om verteerbare plantenpotten mee te maken of te gebruiken als bindmiddel in asfalt, is interessant. Het proces van afvalwaterzuivering kan door het filteren van toiletpapiervezels uit afvalwater goedkoper en energiezuiniger worden. In vakblad Het Waterschap (‘Van hulpmiddel tot grondstof’, april 2014) wordt stilgestaan bij de ‘ontwateringsmethode’ van slib met wc-papier. Bron: Groen Kennisnet – Sat, 10 May 2014