Waterzuivering Hengelo wordt energiefabriek

20 juli 2014 06:49 uur

Waterschap Vechtstromen gaat bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hengelo een thermische druk hydrolyse TDH-reactor bouwen die biogas produceert door het zuiveringsslib bij hoge temperatuur aan hoge druk bloot te stellen. Het biogas is vervolgens te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit voor de bedrijfsprocessen binnen de rwzi. Wat er aan elektrische stroom overblijft, gaat naar het net. Deze hoeveelheid is voldoende voor de energievoorziening van 3.500 huishoudens.
Bron: Radio Hengelo TV 19 juli 2014. Lees verder>>>>