Waterzuivering als productieproces van biopolymeren

16 september 2016 13:47 uur

Het zuiveren van vervuild water is van oudsher een energie- en kostenintensief proces. In het ontwerp van zuiveringinstallaties werd daarom voorheen gefocust op een reductie van zuiveringsslib en hiermee een reductie van kosten. Met de komst van vergistinginstallaties in de waterzuiveringketen zijn de eerste stappen gezet om afvalwater te transformeren in een waardevolle bron van organisch materiaal. Vergisting is echter pas een eerste stap. Bron: Groenekennis – Fri, 16 Sep 2016.