Watervalorisatie maakt businesscase voor afvalwater een stuk interessanter

28 oktober 2015 17:15 uur

Watervalorisatie, het ontginnen van de waarde die in afvalwater zit, maakt de businesscase voor afvalwater een stuk interessanter. Door grondstoffen en energie terug te winnen, is het in sommige gevallen zelfs mogelijk om afvalwater kostenneutraal te reinigen. Tot die conclusie kwamen de deelnemers aan de rondetafeldiscussie van het Watervisieplatform. Dow Benelux kreeg het voor elkaar om het water uit de publieke afvalwaterzuiveringsinstallatie te gebruiken als basis voor ketelwater voor de productie van stoom. Het chemieconcern werkt hiervoor samen met waterschap Scheldestromen en Evides Industriewater. DOW gaat zelfs nog een stap verder en hergebruikt een deel van zijn eigen afvalwater weer als koelwater.

Industriewater Eerbeek staat inmiddels aan de vooravond van een belangrijke mijlpaal’, zegt directeur Walter Hulshof. Bron: Utilities 28-10-2015. Lees verder>>>>