Watertechsector tijdens corona: minder ontslagen en minder investeringen

15 oktober 2020 08:39 uur

De nadelige gevolgen van corona blijven voelbaar in watertechnologiesector, maar minder dan in juni. Dat blijkt uit de meest recente peiling in september, uitgevoerd in opdracht van de WaterCoalitieNL. Opvallend: het aantal bedrijven dat medewerkers heeft moeten ontslaan, daalde van 27 naar 22 procent. Daarentegen deed 39 procent van de bedrijven geen of minder investeringen.

De WaterCoalitieNL (Water Alliance, NWP en Envaqua) is namens de Topsector Water & Maritiem bezig om een beeld te krijgen van de economische effecten en knelpunten waar ondernemers tegenaan lopen in de branche, en waar mogelijk oplossingen te vinden. Hiervoor is er een korte enquête opgesteld die regelmatig wordt uitgestuurd. In september gaven minder bedrijven dan in juni aan nu of binnen twee weken niet meer voldoende werk te hebben voor alle werknemers (- 12%). Daarnaast is het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de NOW- of TOZO-regeling gedaald van meer dan 50 procent in mei en juni naar 33 procent in september. Dit is mogelijk te verklaren doordat een groot aantal bedrijven tussen april en juni al een aantal medewerkers heeft moeten ontslaan of contracten niet verlengd heeft. Daarnaast is het aannemelijk dat tijdens de zomermaanden, waarin in Nederland en daarbuiten de maatregelen versoepeld werden, tijdelijk de economische gevolgen van de maatregelen iets afgenomen zijn.

Verlies van werk
Voor de enquête zijn 45 bedrijven aangeschreven die zich bezighouden met drinkwater, afvalwater en/of proceswater, waarvan er 29 hebben gereageerd. Hiervan heeft 45 procent minder dan 50 medewerkers in dienst. Van de respondenten heeft 14 procent momenteel of in de zeer nabije toekomst niet meer voldoende werk voor alle werknemers. Dat is 12 procent minder dan de maand juni. Daarnaast verwacht nog eens 10 procent over 2 maanden of later niet meer voldoende werk voor alle werknemers te hebben – ook dat is minder dan het percentage in juni. Opmerkelijk is dat het aantal respondenten dat geen verlies van werk verwacht, is gedaald naar 42 procent, tegenover 48 procent van de respondenten in juni. Dit is nog steeds meer dan in de maanden mei en april (respectievelijk 23% en 22%). Bron: waterforum.net Lees verder>>>>