Waterschapsubsidie voor afkoppelen regenwater nog tot 1 september beschikbaar

16 augustus 2014 20:27 uur

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondersteunt inwoners, bedrijven en instellingen uit de gemeenten De Bilt, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Zeist bij hetafkoppelen van regenwater op hun perceel. Zij kunnen nog tot 1 september 2014 een beroep doen op een stimuleringsmaatregel van het waterschap. Dan loopt de regeling af.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug blijft afkoppelen financieel stimuleren tot eind 2015. De gemeente Rhenen stopt ook op 1 september 2014 met de stimuleringsregeling. De gemeenten De Bilt en Zeist verlenen geen subsidie voor afkoppelen.

Afkoppelen is duurzaam

Schoon regenwater dat op daken valt, stroomt samen met het vuileafvalwater van woningen en bedrijven via het riool naar derioolwaterzuiveringsinstallatie waar het wordt schoongemaakt. Dat is niet alleen onnodig, het veroorzaakt ook steeds meer problemen.
Door het veranderende klimaat regent het vaker en harder. Het riool moet in korte tijd zoveel extra water verwerken, dat dit niet allemaal lukt. Een deel van het ongezuiverde afvalwater stroomt via overstortenrechtstreeks in het oppervlaktewater. Inwoners en bedrijven kunnen helpen de hoeveelheid regenwater die in het riool terechtkomt te beperken. Dat kan door ervoor te zorgen dat het water dat op het dak valt en vaak via de regenpijp in het riool terechtkomt, op het eigen perceel op te vangen. Dit noemen we afkoppelen.

Afkoppelen, hoe werkt dat?

Afkoppelen is letterlijk de regenwaterafvoer, in dit geval van daken, loskoppelen van het riool. Dat kan door de regenpijp vlak boven de grond af te zagen. Voor het opvangen van het water in de tuin zijn er verschillende mogelijkheden. Boven de grond door bijvoorbeeld de aanleg van een grindtuin of vijver of onder de grond met behulp van zogenaamde infiltratiekratten of grindkoffers.
De zandgronden van de Heuvelrug zijn zeer geschikt om regenwater in te infiltreren. Op die manier wordt het grondwater op een natuurlijke manier aangevuld en leveren de personen die afkoppelen een bijdrage aan het bestrijden van de verdroging op de Heuvelrug.

De stimuleringsregeling: geld en advies

De stimuleringsmaatregel voorziet in een geldbedrag van € 3,50 per m2 afgekoppeld dakoppervlak en een advies. De regeling is bedoeld voor eigenaren van bestaande woningen, bedrijven en instellingen in de vier gemeenten.
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Rhenen verdubbelen het subsidiebedrag, onder bepaalde voorwaarden. De gemeente Rhenen doet dat nog tot 1 september 2014. De gemeente Utrechtse Heuvelrug stopt eind 2015 met de stimuleringsregeling.

Bron: Waterschap de Stichtse Rijnlanden