Waterschapsspiegel 2018: Kansen om van elkaar te leren

02 november 2018 08:38 uur

De waterschappen delen jaarlijks gegevens over hun prestaties en kosten door middel van de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, overhandigde sectorrapportage Waterschapspeil op woensdag 31 oktober aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Inzicht, leren en verbeterenDe publicatie ‘Waterschapspeil’ geeft inzicht in wat de waterschappen de afgelopen jaren hebben bereikt met het uitvoeren van hun kerntaken en welke trends en ontwikkelingen daarop van invloed zijn. Hans Oosters: “We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en het klimaatbestendig inrichten van Nederland. Inzicht in de prestaties helpt om van elkaar te leren en gezamenlijk te verbeteren. Als transparante overheid delen we deze resultaten zodat ook onze omgeving een beeld krijgt van kansen en aandachtspunten. Zo willen we samen blijven werken aan een veiliger en leefbaarder Nederland.”

Gezamenlijk resultaat

Waar de publicatie Waterschapspeil de ontwikkelingen van de hele sector in beeld brengt, zoomt Waterschapsspiegel in op de verschillen tussen de waterschappen. Alle waterschappen leverden hiervoor in het voorjaar van 2018 gegevens aan bij de Unie van Waterschappen over verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan prestaties op de kerntaken, resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord handelen, dienstverlening, financiën en doelmatigheid. Alle gegevens zijn – net als beide rapportages – openbaar beschikbaar via www.waterschapsspiegel.nl. Bron: waterschaprivierenland.nl 1-11-18 Lees verder>>>>