Waterschappen zuiveren afvalwater steeds efficiënter

02 oktober 2019 06:52 uur

De waterschappen slagen erin om de zuivering van afvalwater goed, efficiënt en duurzaam uit te voeren. De prestaties zijn van hoog niveau en de kosten stijgen eigenlijk niet.

De Waterschappen houden daarbij steeds minder slib als restafval over. Ook wordt het gezuiverde water steeds schoner en zijn de kosten voor de zuivering van het afvalwater gedaald.

Dat blijkt uit de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) 2018 die maandag 30 september is gepubliceerd.

Het afvalwater van alle huishoudens en een groot deel van de bedrijven wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de 21 Nederlandse waterschappen gezuiverd en teruggebracht in de natuur.

De waterschappen beheren in totaal 323 installaties. De totale hoeveelheid afvalwater bedroeg in 2018 bijna 1,8 miljard kubieke meter.

Het afvalwater wordt getransporteerd met behulp van ruim 2.300 rioolgemalen door bijna 7.800 kilometer transportleiding van de waterschappen.

De waterschappen voeren bedrijfsvergelijkingen uit om van elkaar te leren en op basis daarvan het werk te verbeteren.

De Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer vindt iedere 3 jaar plaats. Meer informatie: www.waterschapsspiegel.nl Bron: castricum105.nl 30-9-19