Waterschappen treffen extra maatregelen in strijd tegen droogte

07 juli 2019 19:04 uur

Diverse waterschappen hebben de voorbije dagen extra maatregelen getroffen in de strijd tegen verdroging. De grondwaterstand is na de langdurige droogte in 2018 op veel plaatsen nog niet hersteld en met name de hoge zandgronden verdrogen momenteel in hoog tempo. Het neerslagtekort is twee keer zo hoog als normaal voor deze tijd voor het jaar.

Door het warme zomerweer is het neerslagtekort toegenomen. In de komende twee weken zal het tekort volgens KNMI en Rijkswaterstaat verder toenemen, omdat er weinig regen wordt verwacht. Het neerslagtekort is nu hoger dan gemiddeld, maar gunstiger vergeleken met 2018. Dat geldt echter niet overal: in de oostelijke delen van Nederland is veel minder regen gevallen dan in het westen.

Grondwaterstanden lager dan normaal
Op diverse plekken zijn de grondwaterstanden lager dan normaal, met name op de hoge zandgronden. De grondwaterstanden hebben zich hier, na de droogte van 2018, nog niet volledig hersteld. Veel beekafvoeren zijn hierdoor lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. De watersituatie op de hoge gronden en vooral de Achterhoek en Twente is kwetsbaar voor zowel natuur als landbouw. Er zijn echter geen mogelijkheden om deze gebieden van water te voorzien, anders dan door het vasthouden van regenwater. In die gebieden hebben de waterschappen onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater – en op een enkele plaats zelfs uit grondwater – ingesteld. Met name voor de landbouw betekent dat een beperking. Bron: waterforum.net 5-7-19 Lees verder>>>>