Waterschappen maken plastic van rioolslib

02 juli 2015 14:53 uur

Drie waterschappen gaan plastic maken van rioolslib. Ze beginnen een proefproject om aan te tonen dat dit nieuwe soort bioplastic een verkoopsucces kan worden, meldden ze donderdag. Volgens de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Fryslân heeft het ‘slibplastic’ grote voordelen. Het is bijvoorbeeld veel sneller afbreekbaar dan plastic dat van olie wordt gemaakt.

Traditioneel plastic doet er ongeveer een eeuw over om af te breken, bioplastic slechts enkele jaren. De variant die de waterschappen gaan maken, PHA, is breed toepasbaar. Er kan bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal voor consumentenproducten van worden gemaakt. Of landbouwplastic. Bron: RD.nl 2 juli 2015.  Lees verder>>>>