Waterschappen investeren 5 miljard euro in komende vier jaar

26 februari 2016 07:10 uur

Dit bedrag wordt onder meer besteed aan het verbeteren van waterkeringen, gemalen, waterzuiveringsprojecten, (vaar)wegen, ICT en huisvesting. Twee miljard euro is begroot voor werk aan waterkeringen om Nederland te beschermen tegen het zeewater en overstromingen van meren en rivieren, zo blijkt uit begrotingscijfers van de waterschappen. De waterschappen verwachten voor de periode 2016-2019 ook nog 1,4 miljard euro te investeren in gemalen en andere infrastructuur om de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater beheersbaar te houden. Voor waterzuiveringsprojecten verwachten de waterschappen investeringen van 1,3 miljard euro en voor overige investeringen zoals (vaar)wegen, ICT en huisvesting 0,3 miljard euro. Bron: Engineeringnet.nl – Thu, 25 Feb 2016. Lees verder>>>>