Waterschappen gaan nog meer duurzame energie opwekken

24 maart 2016 09:11 uur

De waterschappen hebben met het Rijk afgesproken nog meer werk te maken van het opwekken van duurzame energie door onder meer windenergie, zonne-energie en waterkracht. Als geen ander ondervinden de waterschappen in hun dagelijkse werk de gevolgen van de klimaatverandering. In navolging van de afspraken van het Klimaatakkoord Parijs zetten de waterschappen alle zeilen bij en streven ernaar om als eerste overheid energieneutraal te worden.

Dit betekent dat er net zoveel duurzame energie moet worden opgewekt als nodig is om de bevolking van bijvoorbeeld een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing.

Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu: “De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met de nieuwe afspraken willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten.”

Op een digitale energiekaart laten de waterschappen op welke plekken in Nederland al wordt gewerkt aan duurzame energieopwekking. Bron: Waterschappen.nl