Waterschap Zuiderzeeland stelt Masterplan duurzame energie vast

28 september 2016 18:20 uur

Waterschap Zuiderzeeland wil als grote energieverbruiker de eigen CO2-footprint zo klein mogelijk maken. Om Flevoland droog te houden is jaarlijks een hoeveelheid energie nodig die ruim 6000 huishoudens gebruiken.

Door efficiënter met energie om te gaan en zelf duurzame energie op te wekken is het waterschap in 2050 klimaatneutraal. Waterschap Zuiderzeeland streeft de komende jaren al naar een forse vermindering van haar CO2-uitstoot. Deze ambities zijn nu vastgelegd in een masterplan duurzame energie. Het waterschap investeert de komende jaren ruim 12 miljoen. De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 27 september het Masterplan Duurzame Energie vastgesteld. Bron: zuiderzeeland.nl 28 sept 2016 Lees verder>>>>