Waterschap Zuiderzeeland reinigt kolken in Zeewolde

09 mei 2015 10:22 uur

Vanaf mei gaat het waterschap in opdracht van de gemeente Zeewolde, 10.000 kolken reinigen. Ieder jaar moeten de kolken die in de straten liggen leeggezogen worden. Door straatvuil en bladeren kunnen er verstoppingen ontstaan. Om dit te voorkomen wordt één keer per jaar alle kolken leeggezogen.

SAMENWERKING GEMEENTE ZEEWOLDE

In 2005 heeft gemeente Zeewolde het beheer en onderhoud van de rioolgemalen in de gemeente al overgedragen aan het waterschap. Vanaf 2015 besteedt de gemeente de volledige afvalwatertaak uit aan het waterschap. Het gaat dan om het gehele rioolstelsel: vuilwaterafvoer, regenwaterafvoer, lijngoten, drainagesystemen en wadi’s.

Meldingen op het gebied van rioleringsbeheer in de gemeente Zeewolde kunnen doorgegeven worden aan het waterschap via rioolbeheerder@zuiderzeeland.nl of telefonisch via 0320-274911.

Voor alle vragen kunt u naar www.waterloket-zeewolde.nl. Bron: WaterschapZuiderzeeland