Waterschap wint meer dan 100% energie terug uit uw afvalwater

17 mei 2015 07:14 uur

Heemraad Henny Roorda van Waterschap Rivierenland en bestuurder bij de Unie van Waterschappen vulde op maandag 11 mei één van de straten van de afvalwaterzuivering in Nijmegen weer met uw afvalwater. De afgelopen periode zijn er energiebesparende maatregelen doorgevoerd aan deze ‘straat’. Die zorgen ervoor dat het waterschap nog meer energie gaat opwekken. Uit uw afvalwater haalt het waterschap namelijk energie. Door jarenlange aanpassingen aan de zuivering om energie te besparen en op te wekken, kan deze zuivering 100% energie neutraal werken. Er wordt nu onderzocht wat er met het overschot aan energie gedaan gaat worden. Bron: Waterschap Rivierenland 12 mei 2015.

Terugwinnen grondstoffen neemt toe

Naast het terugwinnen van energie uit afvalwater, staat ook het terughalen van grondstoffen uit rioolwater staat hoog op de agenda bij het waterschap, aldus Roorda: “We verwachten dat de hoeveelheid en diversiteit aan teruggewonnen grondstoffen in de komende jaren fors zal toenemen. Nu al winnen we in samenwerking met andere waterschappen fosfaat terug, dat als meststof kan dienen voor de landbouw. Maar de mogelijkheden zijn talloos, denk maar eens aan cellulose, waarvan bijvoorbeeld papier, bioplastics of verpakkingsmaterialen gemaakt kunnen worden.”

Zuiveren van afvalwater

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen komt het afvalwater binnen van de inwoners uit Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Ewijk, Winssen, Weurt, Malden, Beek, Ooij, Ubbergen en Berg en Dal. Waterschap Rivierenland heeft de taak om al het afvalwater te zuiveren zodat het water schoon terug kan naar de rivier. Als burger betaalt u hier jaarlijks waterschapsbelasting voor.

Waterschapsenergie

In het hele land zijn de waterschappen aan de slag met het opwekken van energie uit afvalwater, ook wel ‘waterschapsenergie’ genoemd.

Henny Roorda: “Afvalwater, tot voor kort waren we het liever kwijt dan rijk. Maar met de oplevering van weer een energiebesparende maatregel, laten we zien dat afvalwater niet langer afval is, maar een belangrijke bron van energie en grondstoffen. Afval is daarmee van waarde geworden!”.