Waterschap verzoekt onafhankelijk onderzoek afvalwater injecties NAM

04 maart 2015 19:35 uur

Waterschap Vechtstromen stuurt minister Kamp een brief inzake de injecties van afvalwater in lege gasvelden in Noordoost Twente. Het waterschap vraagt de minister om een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke risico’s van het transporteren en injecteren van afvalwater voor mens, dier en plant.

Het Algemeen Bestuur heeft gesproken over de risico’s van de injecties. Ook bij de bevolking en onze gebiedspartners in Noordoost Twente is er onrust over mogelijke risico’s en gevolgen voor de leefomgeving. Op verzoek van het algemeen bestuur is besloten een brief te sturen aan de Minister van Economische Zaken Kamp. In de brief wordt de minister verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de effecten van de afvalwater injecties door de NAM. In die brief wordt ook verwezen naar een recent gesprek met de minister waar door watergraaf Stefan Kuks de problematiek rondom het transport en de injecties van afvalwater door de NAM in ons beheergebied is besproken. In dit gesprek heeft Stefan Kuks de minister gevraagd de mogelijkheden van zuivering van het afvalwater te onderzoeken omdat dit leidt tot een meer duurzame oplossing. Minister Kamp heeft in dit gesprek toegezegd deze afweging tegen het licht te willen houden.

Onrust serieus nemen

Het waterschap is de verantwoordelijke overheid op het gebied van grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en heeft uit dien hoofde deskundigheid op dit vlak. Samen met gebiedspartners en andere stakeholders geven wij vorm aan ons werk. Vanuit deze achtergrond vinden wij het passend om de onrust die in het gebied leeft over ontwikkelingen in de ondergrond serieus te nemen. Daarom verzoeken wij de minister om door middel van een onafhankelijk onderzoek de effecten en risico’s van de afvalwaterinjecties in beeld te brengen. Bron: Waterschap Vechtstromen .