Waterschap vernieuwt rioolgemaal Kamperland

19 mei 2019 19:43 uur

Sinds afgelopen maandag is Waterschap Scheldestromen gestart met werkzaamheden in de omgeving van het rioolgemaal aan de Ruiterplaatweg in Kamperland. Een deel van de rioolleiding vanaf het gemaal wordt vervangen, later dit jaar wordt het rioolgemaal vernieuwd.

De werkzaamheden zijn nodig om de inzetbaarheid van het gemaal te kunnen waarborgen. Tijdens de werkzaamheden wordt rioolwater gewoon afgevoerd naar de rioolwaterzuivering zodat omwonenden net als normaal kunnen douchen en het toilet kunnen doortrekken. Het vervangen van de persleiding kost € 150.000,-.

Werkzaamheden

Om de nieuwe rioolleiding te leggen, wordt een boring gedaan. Vanaf de hoek van de Bergeendlaan, waar een boorinstallatie komt te staan, wordt de nieuwe leiding onderdoor de zeedijk geboord. De verkeershinder blijft daarmee beperkt omdat er tijdens de werkzaamheden één weghelft beschikbaar is. De werkzaamheden voor de boring duren ongeveer een week. De weken daaropvolgend vinden er vanaf de aansluiting met de Onrustweg, graafwerkzaamheden in de wegberm plaats. Volgens planning wordt het eerste deel van de werkzaamheden op 24 mei afgerond. Bron: de-bevelander.nl 19-5-19 Lees verder>>>>