Waterschap Vechtstromen start aanbesteding voor 9 zonneparken

14 mei 2019 19:05 uur

Waterschap Vechtstromen is een Europese aanbesteding gestart voor de aanleg van 9 grondgebonden zonneparken. Mogelijkerwijs komen daar nog eens 4 zonneparken bij.

Het waterschap wist in de voorjaarsronde van 2019 voor 4 zonneparken met een totaalvermogen van 2,1 megawattpiek subsidie binnen te halen. Het gaat om zonneparken in Haaksbergen (676 kilowattpiek), Oldenzaal (841 kilowattpiek), Vriezenveen (392 kilowattpiek) en Vroomshoop (225 kilowattpiek). Voor de zonneparken in Rijssen, Almelo Sumpel, Almelo Vissedijk, Coevorden en Dedemsvaart wordt nog subsidie aangevraagd.

De zonneparken worden gerealiseerd bij 9 rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi’s). Tegelijkertijd met de gunning van de raamovereenkomst voor deze 9 zonneparken zal de 5 andere locaties middels een zogenaamde nadere overeenkomst direct gegund worden als onderdeel van de gunningsmethodiek. Indien toekomstige ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, behoudt het waterschap zich het recht voor om binnen de looptijd en werking van deze raamovereenkomst op nog maximaal 4 aanvullende locaties zonnevelden te ontwikkelen. De raamovereenkomst voorziet in dat geval dus op maximaal 14 locaties waarop zonnevelden kunnen worden ontwikkeld. Bron: solarmagazine.nl 14-5-19