Waterschap rooit bomen op de dijken voor meer veiligheid

20 juli 2016 19:31 uur

Waterschap Peel en Maasvallei laat de komende maanden een aantal bomen rooien op de dijken langs de Maas in Noord- en Midden Limburg. Het rooien van de bomen is nodig omdat bomen op de waterkering een risico vormen voor de veiligheid, doordat ze om kunnen waaien en daarmee een gat achterlaten in de dijk, met mogelijke dijkdoorbraak tot gevolg.

Foto omgewaaide bomen 2.jpg

De dijken zijn gebouwd om te zorgen dat inwoners droge voeten houden én veilig aan de Maas kunnen leven. In het gebied van Waterschap Peel en Maasvallei staan op diverse plaatsen bomen en planten op de dijk. Dat is erg mooi, maar ze vormen helaas ook een risico voor de veiligheid. De wortels doorboren de dijk en de gehele boom kan bij noodweer omwaaien en een groot gat achterlaten, met mogelijke dijkdoorbraak tot gevolg. Het waterschap inspecteert en beheert daarom de dijken en heeft een reguliere inspectie uitgevoerd bij alle dijken tussen Gennep en Maasgouw.

Veiligheid en natuur

De risicovolle bomen en beplanting zijn daarbij in beeld gebracht. Risicovolle bomen zijn die waarvan de conditie van de boom zelf een risico vormt of waarvan de wortels de dijk aantasten. Daarnaast vormen bomen een risico als de kans bestaat dat deze omwaait.

Bomen en planten die een risico vormen worden verwijderd. Portefeuillehouder Rein Dupont weet ook dat het geen populaire maatregel is, maar wel een noodzakelijke: “Ik ben zelf een echte natuurliefhebber en bomen op de dijk geven een prachtig plaatje. Maar als waterschap zijn wij er voor om veiligheid achter de dijk zo goed mogelijk te borgen. Vanuit dat oogpunt moeten we deze keuze maken, ook al is het geen gemakkelijke”. Bron: wpm.nl 20 juli 2016 lees verder>>>>