Waterschap opent kunstmestfabriek in Apeldoorn

28 juni 2015 08:22 uur

Waterschap Vallei en Veluwe heeft zaterdag een kunstmestfabriek geopend in Apeldoorn. Het waterschap gaat in de nieuwe installatie 900.000 kilo kunstmest per jaar maken door fosfaat uit het slib (bezinksel van het zuiveringsproces) te halen dat afkomstig is van alle zuiveringen van Noord en Oost Veluwe.

Op deze manier komt een schaarse grondstof die onmisbaar is voor de productie van voedsel weer beschikbaar voor de land- en tuinbouw. Ook produceert het waterschap er vier keer meer energie dan nodig is voor het zuiveringsproces. De energie die over is, wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en in de vorm van warmte aan woningen in de nabijgelegen woonwijk Zuidbroek. Door de verkoop van de energie en de grondstoffen kan het waterschap de belastingverhoging beperken. Bron: Utilities.nl 22 juni 2015.